SCCS tworzy Sieć Kardiologiczną w województwie śląskim

20.02.2023

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, jako Regionalny Ośrodek Koordynujący, zaprasza do współpracy ośrodki w ramach Sieci Kardiologicznej. Do programu pilotażowego na poziomie I mogą być włączone działające w województwie śląskim ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), podmioty udzielające świadczeń ambulatoryjnych w poradni kardiologicznej, hipertensjologicznej (AOS I) oraz podmioty udzielające świadczeń w oddziałach o profilu kardiologicznym lub chorób wewnętrznych w trybie hospitalizacji (LS I). 

 

Krajowa Sieć Kardiologiczna to pilotażowy program Ministerstwa Zdrowia. Od roku jest realizowany w województwie mazowieckim. Teraz rozszerzono go o sześć województw: śląskie, małopolskie, dolnośląskie, łódzkie, pomorskie i wielkopolskie. Celem pilotażu jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki kardiologicznej w wybranych województwach. W ramach pilotażu testowane i oceniane będą zasadność oraz skuteczność funkcjonowania modelu opartego na sieci ośrodków kardiologicznych, w tym podział kompetencji pomiędzy ustalone poziomy referencyjne działających w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia podmiotów, prowadzących diagnostykę i leczenie kardiologiczne. Dodatkowo efektem pilotażu ma być lepsze wykorzystanie możliwości ośrodków kardiologicznych, opartych na potencjale sprzętowym i doświadczonych zasobach kadrowych.

 

Aby przystąpić do Sieci Kardiologicznej w województwie śląskim, należy wypełnić wniosek i przesłać do Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz skontaktować się z koordynatorem organizacyjnym. 

 

KONTAKT:

 

Koordynator organizacyjny Sieci Kardiologicznej w SCCS 

Telefon: (32) 37 33 758, E-mai: sieckardiologiczna@sccs.pl 

Strona Sieci Kardiologicznej: https://siec.ikard.pl

Informacje o naborze i wnioski dostępne tutaj