Spór wokół środków na podwyżki

13.09.2022

Dyrektorzy placówek należących do Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego nie zgadzają się z opinią, że Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji otrzymała w ankietach ze szpitali "śmieciowe" dane kosztowe. Według Resortu mogło to spowodować niedoszacowanie środków na ustawowe podwyżki wynagrodzeń. Władysław Perchaluk, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego zapewnia, że do końca tygodnia ma dotrzeć do szpitali tabela, w której Ministerstwo Zdrowia ponownie zapyta placówki o koszty. 

 

Dyrektorzy szpitali potwierdzają, że w odpowiedzi na ankietę AOTMiT, która posłużyła do formułowania rekomendacji, przesłali rzetelnie opracowane informacje. Nie jest jednak wiadome według jakiego klucza kierowano ankiety do wybranych szpitali. Źródło problemu może wynikać z niedostatecznej reprezentacji szpitali powiatowych, a nie z jakości przekazanych przez nich danych. - Stoimy na stanowisku, że grupa szpitali powiatowych prawdopodobnie nie była dostatecznie reprezentatywna w próbie, z której dane posłużyły Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji do przedstawienia rekomendacji, dotyczących sposobu wyliczania środków na podwyżki wynagrodzeń - mówi Władysław Perchaluk. W związku ze sporem wokół środków na podwyżki został złożony przez Związek Powiatów Polskich oraz Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o kontrolę dotyczącą "procesu przygotowania, zatwierdzania i wdrażania Rekomendacji 5/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej".

 

Cały artykuł dostępny jest TUTAJ.