SPOTKANIE Z SENATOR BEATĄ MAŁECKĄ-LIBERĄ

19.05.2023

W piątek, 19 maja w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim odbyło się spotkanie członków Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego z senator Beatą Małecką-Liberą. Tematem były m.in. sytuacja finansowa szpitali zrzeszonych w organizacji oraz wycena świadczeń.

 Uczestnicy dyskusji omówili postulaty do projektu ustawy zmieniającej sposób ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych. Tematem były również urealnienie wyceny świadczeń i aktualna sytuacja finansowa wszystkich placówek zrzeszonych w Związku.