SPRZĘT ZA MILION ZŁOTYCH W BIELSKIM SZPITALU PEDIATRYCZNYM

14.02.2022

Na powiększenie i unowocześnienie bazy sprzętowej Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej wydał w 2021 roku milion zł. Zakupy nie byłyby możliwe bez finansowego wsparcia Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej i Fundacji "Razem dla Dzieci".Zrealizowany w ubiegłym roku przez dziecięcy szpital z Bielska-Białej plan zakupów obejmuje kilkanaście pozycji, z których najdroższym nabytkiem było urządzenie do ultrasonografii małoobrazkowej. Jego koszt, wraz z oprogramowaniem i podłączeniem do istniejącej infrastruktury informatycznej wyniósł 450 tysięcy zł. Na kwotę tę złożyły się: dotacja Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, finansowa pomoc Fundacji "Razem dla Dzieci" oraz środki własne Szpitala Pediatrycznego. Oprócz tego wsparcia Fundacja "Razem dla Dzieci" przekazała naszej placówce fundusze, dzięki którym możliwe było nabycie takich urządzeń jak nasadka Hudson Mod Trin, zestaw narzędzi do zaopatrywania złamań trzonów kości długich u dzieci z prętami śródszpikowymi tytanowymi, rejestrator Holter RR, wózek anestezjologiczny i myjka dezynfektor. Za środki własne szpitala wsparte dotacją Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w 2021 roku zakupiono sterylizator parowy, aparat EKG z niezbędnymi akcesoriami oraz monitor medyczny wraz z ramieniem mocującym. Środki własne szpitala, pieniądze od sponsorów oraz fundusze dedykowane na walkę z COVID-19 pozwoliły nabyć aparat do pomiaru laboratoryjnych parametrów krytycznych. Za pozostałe środki finansowe jakie placówka otrzymała na walkę z COVID-19 zakupiono zgrzewarkę do rękawów papierowo-foliowych oraz myjkę przelotową. Własne środki pozwoliły wzbogacić wyposażenie szpitala o chłodziarkę farmaceutyczną. – W imieniu szpitala i małych pacjentów serdecznie dziękuję Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej oraz Fundacji "Razem dla Dzieci" za otrzymane wsparcie finansowe, które umożliwiło poszerzenie i unowocześnienie bazy sprzętowej, co bez wątpienia ma wpływ na jeszcze wyższą jakość opieki medycznej świadczonej przez naszą placówkę – mówi Katarzyna Czauderna, dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.