SZPITAL MURCKI W KATOWICACH WYLICZA, ILE BRAKUJE PIENIĘDZY NA REALIZACJĘ USTAWY O PODWYŻKACH

18.08.2022

Szpital Murcki w Katowicach informuje na łamach Rynku Zdrowia, że zapowiadane przez Ministerstwo Zdrowia podwyżki dla personelu medycznego, choć są oczekiwane, to nie mają odzwierciedlenia w finansowaniu Szpitala przez NFZ.

 

Katowicka lecznica alarmuje, że w zestawieniu z kwotami potrzebnymi na wzrost wynagrodzeń sytuacja wygląda dramatycznie. Zgodnie z ustawą powinien on wynieść od 17% do ponad 41%. Realizacja tych podwyżek w Szpitalu Murckki wyniesie rocznie ponad 5,9 mln zł dla pracowników medycznych oraz ponad 690 tys. zł dla pracowników niemedycznych, co łącznie daje kwotę ponad 6,6 mln zł. Do tego należy doliczyć także koszty wzrostu wartości umów cywilnoprawnych w wysokości ok. 1,9 mln zł, które muszą być porównywalne z osobami na etatach. Krzysztof Zaczek, prezes placówki dodaje:  – Sumując wzrost wartości umów z NFZ na poziomie ok. 1 mln zł, oraz kwotę niezbędną do realizacji podwyżek, czyli ponad 8,5 mln zł, okazuje się, że brakuje ponad 7,4 mln zł rocznie. Oznacza to, że zwiększenie wartości umów z NFZ pokrywa w tym roku jedynie ok. 14% kosztów samych podwyżek. Wygaszenie środków przeznaczonych dotychczas na podwyżki, odbyło się bez równoczesnego, adekwatnego zwiększenia ogólnego finansowania świadczeń medycznych. Reasumując, to na kierownikach placówek medycznych spoczął obowiązek znalezienia w finansach Szpitala środków na wzrost wynagrodzeń. Musi się to jednak odbyć kosztem cięć w innych wydatkach, a to w większości placówek jest niemożliwe.

 

Cały artykuł dostępny jest TUTAJ.