SZPITALE POWIATOWE NAGRODZONE CERTYFIKATEM "BEZPIECZNY SZPITAL TO BEZPIECZNY PACJENT"

11.10.2023

Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali ogłasza wyniki II edycji certyfikacji szpitali „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”. Na liście nagrodzonych są również placówki zrzeszone w Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego.

 

W tegorocznej edycji certyfikacji szpitali wzięło udział 112 placówek z całej Polski, z czego 108 otrzymało certyfikat „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”. Każda z nich musiała spełnić kryteria określone przez Radę Ekspertów oraz podpisać deklarację „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”, zobowiązując się do przestrzegania 11 zasad, które zapewniają bezpieczne środowisko pracy dla personelu medycznego. Dokument zawiera zobowiązania szpitali m.in. do posiadania procedur podawania leków niebezpiecznych, rzetelnej oceny ryzyka wystąpienia ekspozycji zawodowej i jej zapobiegania, prowadzeniu cyklicznych szkoleń dla personelu medycznego, jak również prowadzenia rejestru zranień i zakłuć i stosowania i korzystania z bezpiecznego sprzętu medycznego.

 

Na liście nagrodzonych są cztery szpitale zrzeszone w Związku: 

  1. Centrum Zdrowia w Mikołowie;
  2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.;
  3. Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.;
  4. Szpital Joannitas w Pszczynie.

 

Przeczytaj więcej: Medexpress.