USTAWA O FUNDUSZU WSPARCIA SZPITALI

25.04.2023

W opublikowanym do konsultacji skorygowanym Krajowym Planie Odbudowy znajdują się m.in. założenia do projektu ustawy o Funduszu Wsparcia Szpitali. Władysław Perchaluk, prezes Związku w rozmowie z Rynkiem Zdrowia komentuje jego założenia.

 

Prezes Władysław Perchaluk zaznacza, że poprzedni i obecny projekt zmierzający do reformy szpitalnictwa odwołuje się do map potrzeb zdrowotnych: – Mapy pokazują kierunek zmian, ale nie przynoszą dokładnych informacji o rzeczywistych potrzebach tu i teraz. W tym celu konieczne jest zebranie danych od samych szpitali. Warto skorygować regionalne mapy o informacje jakie sprawozdają placówki, bo w oparciu o nie można uzyskać najpełniejszy obraz funkcjonujących oddziałów i zestawić go z potrzebami.

 

Przeczytaj więcej: Rynek Zdrowia.