WARSZTATY DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU W SZPITALU ŚLĄSKIM W CIESZYNIE

15.12.2016

Dzisiaj w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie odbyły się warsztaty dla członków Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego pod nazwą: “Przetarg na usługi serwisowe sprzętu medycznego oraz sposób zarządzenia sprzętem medycznym na przykładzie Szpitala Śląskiego w Cieszynie”.

 

W programie warsztatów m.in. takie zagadnienia, jak: kontrola i weryfikacja ważności przeglądów technicznych aparatury medycznej przy pomocy programu komputerowego oraz przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na serwisowanie aparatury medycznej.

 

Być może na bazie wymiany doświadczeń w przyszłości będzie możliwe ogłoszenie wspólnego przetargu na niektóre usługi i aparaturę, co postawi nas w o wiele lepszej sytuacji wobec oferentów, z którymi jako Związek będziemy mogli rozmawiać na równych zasadach – mówił podczas spotkania Czesław Płygawko, dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

 

Jak podkreśla Mariusz Wołosz, wiceprezes ZSzPWŚ, Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego powstał m.in. po to, aby pełnić rolę platformy wymiany wiedzy, zarówno pomiędzy kierownictwem szpitali, jak również ich pracownikami: – Placówki bezpłatnej, publicznej służby zdrowia mają wspólne problemy. Wymiana doświadczeń i informacji jest nieocenioną pomocą w zarządzaniu tego typu jednostkami.