WAŻNE BADANIE WYKONYWANE W BIELSKIM SZPITALU PEDIATRYCZNYM

13.04.2023

Wśród szerokiej gamy badań diagnostycznych wykonywanych w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej, od kilku miesięcy jest również 24-godzinna pH-metria przełyku i pH-metria z impedancją. Badanie umożliwia rozpoznanie u małych pacjentów choroby refluksowej, a w konsekwencji jej skuteczne leczenie.

 

Metodą diagnostyczną wykorzystywaną w Szpitalu Pediatrycznym do rozpoznania choroby refluksowej jest 24-godzinna pH-metria przełyku i pH-metria z impedancją. Aparat umożliwiający taką diagnostykę trafił pod koniec ubiegłego roku do dziecięcego szpitala w Bielsku-Białej, a jego zakup był możliwy dzięki finansowemu wsparciu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Fundacji "Razem dla Dzieci". – Pomiaru pH-impedancji dokonuje się za pomocą przenośnego rejestratora połączonego z sondą ze zintegrowanym czujnikiem pH. Sondę wcześniej skalibrowaną w buforach zakłada się przez nozdrza. Prawidłowe umiejscowienie sondy weryfikowane jest za pomocą radiologicznej kontroli położenia czujnika pH-metrycznego. W trakcie pomiaru dane rejestrowane są przez 24 godziny i uwzględniają normalną całodobową aktywność osoby badanej. Za pomocą ikon znajdujących się na przenośnym rejestratorze pacjent lub jego opiekun sygnalizują spożywane posiłki, zmiany pozycji ciała oraz występowanie objawów klinicznych ze strony przewodu pokarmowego i spoza niego. Dane z rejestratorów przenoszone są do komputera, a następnie wyniki badań poddawane analizie automatycznej i manualnej – informuje Magdalena Przemorska, specjalista pediatra i zastępca ordynatora Oddziału Pediatrycznego dziecięcego szpitala w Bielsku-Białej

 

Żródło: Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej.