WŁADYSŁAW PERCHALUK W POLITYCE ZDROWOTNEJ O PROJEKCIE USTAWY O JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA

05.08.2021

Projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia, który trafił do konsultacji publicznych wzbudza wiele wątpliwości wśród dyrektorów szpitali. Władysław Perchaluk, prezes Związku przygotował szczegółowe uwagi do projektu i podzielił się nimi z Polityką Zdrowotną.

 

Władysław Perchaluk podkreśla m.in., że ustawa wprowadza kolejny system autoryzacji/akredytacji, tym razem dokonywany przez płatnika, w bardzo szerokim zakresie:  –  Duża część istotnych kwestii dotyczących kryteriów autoryzacji i sposobu ich oceny pozostawiona została do uregulowania w rozporządzeniu (art. 17). Powyższe rozwiązania stawiają akcent na kontrolę wstępną spełnienia wymagań, z zachowaniem kontroli następczej w trakcie udzielania świadczeń i możliwość cofnięcia autoryzacji. W konsekwencji – w przypadku złożenia skargi do sądu administracyjnego oddalona w czasie zostaje prawomocność decyzji – a więc z góry zakłada się, że skarżący tę decyzję do sądu administracyjnego poniesie dotkliwsze jej skutki z uwagi na oddalenie w czasie uzyskania kolejnej autoryzacji, niż podmiot, który tej decyzji nie będzie kwestionował.Szczegółowe uwagi prezesa Związku dostępne są TUTAJ.