Z PRZEDSTAWICIELAMI NFZ O SIECI SZPITALI W ŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKIEJ

24.05.2017

Razem z Zarządem Polskiej Federacji Szpitali i Śląskim Związkiem Pracodawców Ochrony Zdrowia zorganizowaliśmy dzisiaj spotkanie z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia poświęcone sieci szpitali.

 

Tematem spotkania, które odbyło się w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach była kwalifikacja świadczeniodawców do poziomów tzw. sieci szpitali. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia dyrektora Śląskiego OW NFZ Jerzego Szafranowicza, który przypomniał o zapisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

Następnie, głos zabrał Krzysztof Wojcik, główny specjalista Działu Planowania i Analiz Ekonomicznych Śląskiego OW NFZ, który przedstawił algorytm określający sposób ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy zawarty w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia.

 

Na koniec, biorący udział w spotkaniu specjaliści Śląskiego OW NFZ odpowiadali na pytania przedstawicieli szpitali.