ZAPROSZENIE NA BRIEFING WS. DYSKRYMINACJI PŁACOWEJ PRACOWNIKÓW NIEMEDYCZNYCH

15.07.2021

1095 pracowników niemedycznych z placówek zrzeszonych w Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego podpisało się pod listem otwartym do Ministra Zdrowia dotyczącym dyskryminacji płacowej tych ważnych dla funkcjonowania szpitali grup zawodowych.

 

Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego zaprasza na briefing poświęcony sytuacji finansowej pracowników niemedycznych szpitali, który odbędzie się przed pawilonem bloku operacyjnego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego (Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3) w piątek, 16 lipca o godz. 10:00 (w razie niepogody briefing zostanie przeniesiony do specjalnie przygotowanej sali).

 

Do dyspozycji mediów będą pracownicy niemedyczni kilku szpitali spośród placówek zrzeszonych w Związku:

  • Dorota Wójcik, Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Centrum Zdrowia w Mikołowie;
  • Ewa Momot, kierownik Działu Administracyjnego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego;
  • Tadeusz Wawrzyk, kierownik Archiwum Zakładowego Szpitala Śląskiego w Cieszynie;
  • Rafał Wolf i Aleksandra Rakoczy z Działu Technicznego Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie;

a także Władysław Perchaluk, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego i Aneta Kawka, prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego. 

 

List otwarty Pracowników niemedycznych szpitali zrzeszonych w Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

jako pracownicy niemedyczni wykonujący szereg istotnych zadań administracyjnych i technicznych, bez których działalność medyczna szpitali, w których jesteśmy zatrudnieni nie byłaby możliwa, jesteśmy oburzeni systemową dyskryminacją, z jaką traktuje się referentów, statystyków, sekretarki i rejestratorki medyczne, pracowników kadr, księgowości, zaopatrzenia, sprzątaczki, salowe, pomoc laboratoryjną, pracowników centralnych sterylizatorni, informatyków oraz obsługę techniczną. 

 

Dyskryminacja ta polega na regularnym pomijaniu nas przy zmianach w wynagradzaniu, co przyjmujemy z ogromnym rozgoryczeniem i frustrującym niepokojem. Od wielu lat nasze pensje są na poziomie minimalnym bez premii i dodatków. To wynagrodzenia nieadekwatne do zwiększającego się zakresu zadań, odpowiedzialności za realizowane obowiązki i zagrożeń, na jakie jesteśmy narażeni w związku z pandemią koronawirusa.

 

Choć nie pracujemy w bezpośredniej styczności z pacjentami chorymi na COVID-19, to pracujemy w szpitalach, w których tacy pacjenci przebywają lub przebywali, będąc równie często narażonymi na kontakt z osobami zakażonymi, bądź z podejrzeniem zakażenia. W trakcie pandemii pracownicy niemedyczni wykonywali szereg ponadnormatywnych obowiązków, związanych z dodatkową sprawozdawczością, zmianami w organizacji pracy czy pozyskiwaniem środków materialnych i niematerialnych na rzecz szpitali. 

 

Cały ten sztab pracowników niemedycznych, to grupa ważna, niezbędna i niedoceniana. Pominięcie przez Ministerstwo pracowników niemedycznych jest faktem, który należy przyjąć do wiadomości i zastanowić się nad jego skutkami.

 

W związku z tym, zwracamy się z wnioskiem o przyznanie dodatku finansowego z Ministerstwa Zdrowia dla pracowników wszystkich grup niemedycznych pracujących w szpitalach w okresie epidemii.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Pracownicy Szpitali zrzeszonych w Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego