ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH POZYSKAŁ 3,5 MLN ZŁ FUNDUSZY UNIJNYCH NA CYFRYZACJĘ

23.07.2021

W czwartek, 22 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło uroczyste przekazanie umowy na „Elektroniczny system cyfrowych usług dla pacjentów w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach spółka z o.o.”. Całkowita wartość projektu to blisko 4,2 mln zł, z czego 3,5 mln to środki unijne, zaś wkład własny do projektu w kwocie 0,7 mln zapewni Miasto Świętochłowice.

Projekt został wybrany do finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych dla 3. typu projektu – Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia.

 – Głównym celem projektu jest rozwój e-usług publicznych w obszarze zdrowia oferowanych przez ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o. Zakłada on uruchomienie elektronicznej platformy służącej do wieloaspektowej obsługi pacjenta poprzez udostępnienie nowych, wydajnych sposobów komunikacji zdalnej na linii pacjent – szpital – lekarz z użyciem nowoczesnych technologii – podkreśla Anita Przytocka, Prezes Zarządu świętochłowickiego szpitala.

Szczegóły dostępne są TUTAJ.