Członkowie Związku

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

ORGAN PROWADZĄCY: POWIAT WODZISŁAWSKI

LICZBA PERSONELU BIAŁEGO: 646 LICZBA ŁÓŻEK: 324

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski

 

Szpital świadczy usługi w dwóch lokalizacjach:

ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski

ul. Plebiscytowa 47, 44-280 Rydułtowy

 

telefon: 32 45 91 825

e-mail: 

kancelaria@zoz.wodzislaw.pl 

www.zoz.wodzislaw.pl

Krzysztof Kowalik
dyrektor

Wykształcenie

Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek Administracja, tytuł magistra

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Master of Business Administration – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, Studia Podyplomowe 

Doświadczenie

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkoleń – Narodowy Fundusz Zdrowia w Katowicach 

p.o. Dyrektor – Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych – Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej

Koordynator ds. rozliczeń i świadczeń medycznych - SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi

Data powstania szpitala:

Szpital w Wodzisławiu Śląskim – 02.03.1972 r.

Szpital w Rydułtowach – 1911 r. 

Połączenie szpitali nastąpiło 1 stycznia 2012 roku. 

Szpital w Wodzisławiu Śląskim

ul. 26 Marca 51

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Chirurgiczny Ogólny (Oddział pozostaje zawieszony do 31.12.2022 r.)

Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

Oddział Neonatologiczny

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Oddział Chorób Wewnętrznych

Szpital w Rydułtowach

ul. Plebiscytowa 47

Oddział Rehabilitacyjny

Oddział Pediatryczny

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym - Centrum Leczenia Chorób Wieku Podeszłego