Członkowie Związku

Szpital Miejski w Tychach Sp. z o.o.

ORGAN PROWADZĄCY: MIASTO TYCHY

LICZBA PERSONELU BIAŁEGO: 150 LICZBA ŁÓŻEK: 94

Szpital Miejski w Tychach Sp. z o.o.

ul. Cicha 2, 43-100 Tychy

 

telefon: 32 780 87 03 

e-mail: sekretariat@szpitalmiejskitychy.pl 

www.szpitalmiejskitychy.pl

DR N. MED. MAREK KRAWCZYK
dyrektor

WYKSZTAŁCENIE

Śląska Akademia Medyczna w Katowicach – Tytuł lekarza

 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie – tytuł specjalisty drugiego stopnia w zakresie chorób wewnętrznych

 

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi – tytuł specjalisty w dziedzinie gastroenterologia

 

Polskie Towarzystwo Gastroenterologii – dyplom umiejętności wykonywania badań endoskopowych w zakresie panendoskopii

DOŚWIADCZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Tychach (2002-2010)

 

Prezes Zarządu, Dyrektor Szpitala Miejskiego w Tychach Sp. z o.o. (od 2010 r.)

Szpital Miejski w Tychach posiada trzy oddziały: Oddział Dziecięcy, Oddział Kardiologiczny oraz Oddział Internistyczny o profilu gastroenterologicznym. Dodatkowo, w placówce funkcjonują poradnie: Onkologiczna, Kardiologiczna, Gastroenterelogiczna, Okulistyczna, Diabetologiczna i Chorób Metabolicznych. Zaangażowany i fachowy zespół oraz kameralna atmosfera pozwalają z powodzeniem realizować misję placówki: „Szpital Miejski w Tychach niesie wsparcie swoim pacjentom”.

LISTA ODDZIAŁÓW

Oddział pediatryczny

Oddział kardiologiczny

Oddział internistyczny