Członkowie Związku

Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu

ORGAN PROWADZĄCY: GMINA BYTOM

LICZBA PERSONELU BIAŁEGO: 393 LICZBA ŁÓŻEK: 346

Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu

ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom 

 

Inne lokalizacje:

al. Legionów 49, 41-902 Bytom

 

Sekretariat: (32) 39 63 200

e-mail: info@szpital1.bytom.pl

www.szpital1.bytom.pl

KINGA WIECZOREK
p.o. dyrektora

WYKSZTAŁCENIE

mgr 16.02.2010 DYPLOM NR 9340 – ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA W SPECJALNOŚCI RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA;

28.05.2011 ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH- MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI;

26.05.2012 ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH - CONTROLLING;

20.02.2014 ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH - ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA;

08.03.2020 ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION;

08.03.2020 CERTYFIKAT EY ACADEMY OF BUSINESS, 12.01.2012 CERTYFIKAT KSIĘGOWY.

DOŚWIADCZENIE

Główny Księgowy – Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej;

Główny Księgowy – Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o;

Główny Księgowy – SP ZOZ Szpital Specjalistyczny nr 2 im. dr T. Bocznia w Mysłowicach;

obowiązki Dyrektora – SP ZOZ Szpital Specjalistyczny nr 2 im. dr T. Bocznia w Mysłowicach;

Prezes Zarządu Spółki – ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.

Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu służy kompleksową i fachową pomocą. Szpital jest znaną jednostką służby zdrowia o długoletnich tradycjach oraz wysoce wyspecjalizowanym personelu medycznym.

LISTA ODDZIAŁÓW

Izba Przyjęć

Oddział Okulistyki

Oddział Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej

Oddział Neurologii

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Oddział Kardiologii ze stan. Intensywnego Nadzoru

Oddział Reumatologii i Rehabilitacji 

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Hepatologii

Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

Oddział Hematologii