Członkowie Związku

Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu

ORGAN PROWADZĄCY: GMINA BYTOM

LICZBA PERSONELU BIAŁEGO: 393 LICZBA ŁÓŻEK: 346

Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu

ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom 

 

Inne lokalizacje:

al. Legionów 49, 41-902 Bytom

 

Sekretariat: (32) 39 63 200

e-mail: info@szpital1.bytom.pl

www.szpital1.bytom.pl

WŁADYSŁAW PERCHALUK
dyrektor

WYKSZTAŁCENIE

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – studia wyższe oraz studia podyplomowe na Wydziale Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. 

DOŚWIADCZENIE

Prezes Zarządu Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego;

 

Członek Rady Programowej Wydziału Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia przy UE w Katowicach;

 

Członek zespołu doradców przy Komisji Zdrowia Senatu RP;

 

Udział w grupie inicjatywnej ds. organizacji świadczeń zdrowotnych przez szpitale gminne i powiatowe z terenu gmin zrzeszonych w GZM;

 

Członek Rady Programowej Kongresu Wyzwań Zdrowotnych;

 

Koordynator projektu „Telemedycyna na dalekiej północy” – opieka telemedyczna nad polarnikami Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie (w ścisłej współpracy z IGF PAN);

 

Autor i współautor pierwszych prac w zakresie rehabilitacji po zabiegach artroskopowych stawu kolanowego.

Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu służy kompleksową i fachową pomocą. Szpital jest znaną jednostką służby zdrowia o długoletnich tradycjach oraz wysoce wyspecjalizowanym personelu medycznym.

LISTA ODDZIAŁÓW

Izba Przyjęć

Oddział Okulistyki

Oddział Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej

Oddział Neurologii

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Oddział Kardiologii ze stan. Intensywnego Nadzoru

Oddział Reumatologii i Rehabilitacji 

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Hepatologii

Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

Oddział Hematologii