Członkowie Związku

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach​​​​​​​

ORGAN PROWADZĄCY: POWIAT TARNOGÓRSKI

LICZBA PERSONELU BIAŁEGO: 725 LICZBA ŁÓŻEK: 307

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach

ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry

 

telefon: 32 390 82 00​​​​​​​

e-mail: szpital@wspsa.pl

www.wspsa.pl

Sebastian Grabowski
dyrektor

Wykształcenie

Magister Prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;


Zarządzanie Personelem, studia podyplomowe, Wydział Zarządzania na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Siemianowicach Śląskich;


Szkolenie doskonalące dla Kadry Kierowniczej oraz Auditorów Wewnętrznych z zakresu Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 zorganizowane przez Biuro Doradztwa Gospodarczego Hossa;


Szkolenie pn.: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych – podstawowe zagadnienia prawne zorganizowane przez Ośrodek Szkolenia Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej;


Szkolenie pn.: „Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa” zorganizowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu.

Doświadczenie

Kierownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego w Fundacji „UNIA BRACKA” w okresie od 1.12.2004 – 30.11.2012 r.;


Dyrektor ds. Organizacyjnych, Personalnych i Handlowych podmiotu leczniczego i Spółki UNIA BRACKA w okresie od 1.02.2012 r. – 30.09.2012 r.;


Prezes Zarządu w Szpitalu Chorób Płuc w Siewierzu Sp z o.o. w okresie 31.12.2013 r. – 5.07.2014 r.;


p.o. Kierownik Działu Organizacyjnego w SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku okresie 9.01.2015 r. – 30.09.2015 r.;


Kierownik Działu Organizacyjnego, Działu Statystyki Medycznej i Kontraktowania, Działu ds. Wdrożeń w SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku w okresie 1.10.2015 r. – 21.01.2021 r.

WSP S.A. w Tarnowskich Górach pomimo, że jest szpitalem powiatowym zakres świadczonych w tym szpitalu usług kwalifikuje ten szpital do jednostek o znaczeniu regionalnym. Szpitale powiatowe z reguły świadczą usługi w zakresie chorób wewnętrznych, chirurgii i ginekologiczno–położniczym, natomiast WSP S.A oprócz tego podstawowego zakresu prowadzi działalność w znacznie szerszym obszarze usług medycznych, tj. neurologii z pododdziałem udarowym, odział intensywnej opieki medycznej, laryngologii, urologii, okulistyki, pediatrii, neonatologii oraz psychiatrii klinicznej, posiada również szpitalny oddział ratunkowy.

W ramach podstawowego zakresu świadczeń na szczególną uwagę zasługują osiągnięcia w zakresie leczenia trombolitycznego udarów w oddziale neurologicznym z pododdziałem udarowym, gdzie oddział osiąga wysokie wskaźniki skuteczności wyleczenia. W oddziale okulistycznym realizowane są specjalistyczne programy lekowe, w tym leczenia „plamki żółtej” oraz leczenie zaćmy. Ponadto szpital w swoich strukturach posiada Pododdział Chemioterapii w trybie jednodniowym.

Dodatkowo placówka realizuje następujące programy lekowe:
- Leczenie choroby pompego (Oddział Pediatryczny, Oddział Neurologiczny),
- Leczenie immunoglobulinami chorób neurologicznych (Oddział Neurologiczny),
- Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
(AMD) (Poradnia Okulistyczna),
- Leczenie chorych na cukrzycowy obrzęk plamki (DME) (Poradnia Okulistyczna).
- Leczenie spastyczności kończyny górnej i/lub dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny
botulinowej typu A,
- Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy.

W strukturach szpitala działa również Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych oraz Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

Szpital posiada nowoczesny SOR wraz z lądowiskiem dla helikopterów.

LISTA ODDZIAŁÓW

Oddział Pediatryczny

Oddział Chorób Wewnętrznych I

Oddział Chorób Wewnętrznych II

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział Okulistyczny

Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chemioterapii

Oddział Urologiczny

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Psychiatryczny

Oddział Neonatologiczny

Oddział Wieloprofilowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy