Członkowie Związku

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

ORGAN PROWADZĄCY: MIASTO DĄBROWA GÓRNICZA

LICZBA PERSONELU BIAŁEGO: 950 

LICZBA ŁÓŻEK:

386 łóżek szpitalnych i 30 łóżek opieki długoterminowej (ZOL)

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej

ul. Szpitalna 13
41 -300 Dąbrowa Górnicza

II lokalizacja:

ul. Z. Krasińskiego 43, 41-300 Dąbrowa Górnicza (Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Oddział Psychiatryczny, Oddział Dzienny Psychiatryczny, Poradnia Zdrowia Psychicznego)

tel.: 32 621 20 00 
e-mail: szpital@zco-dg.pl

www.zco-dg.pl

Marzena Kula
dyrektorka

Wykształcenie

Wykształcenie wyższe – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (daw. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)

MBA w ochronie zdrowia

Studia podyplomowe – informatyka – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Doświadczenie

Wieloletni pracownik Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych i Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach; Kierownik Działu Kontraktowania Świadczeń w Lecznictwie Szpitalnym ŚOW NFZ; od sierpnia 2019r. do listopada 2022r. Pełnomocnik Dyrektora Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej to specjalistyczny szpital wieloprofilowy, którego wyróżnia kompleksowość w zakresie diagnostyki, leczenia ambulatoryjnego, zabiegowego, zachowawczego, rehabilitacji leczniczej i opieki długoterminowej. Placówka zapewnia zaawansowany potencjał personalny, sprzętowy i lokalowy służący leczeniu schorzeń onkologicznych (diagnostyka onkologiczna, medycyna nuklearna, specjalistyczne poradnie onkologiczne, leczenie zabiegowe, leczenie zachowawcze, chemioterapia w trybie hospitalizacji, ambulatoryjnym i jednodniowym, radioterapia, onkologiczne programy lekowe).

LISTA ODDZIAŁÓW

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Oddział Chirurgii Onkologicznej

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Oddział Chorób Wewnętrznych (2 odcinki) 

Oddział Diabetologii

Oddział Neurologii

Oddział Noworodkowy

Oddział Onkologii Klinicznej (2 odcinki) 

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział Pediatryczno-Alergologiczny

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Oddział Psychiatryczny

Dzienny Oddział Psychiatryczny

Oddział Radioterapii

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Oddział Udarowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy