Członkowie Związku

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

ORGAN PROWADZĄCY: GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE

LICZBA PERSONELU BIAŁEGO: 155 LICZBA ŁÓŻEK: 305


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice

 

Inne lokalizacje:

ul. Chorzowska 36, 41-605 Świętochłowice

ul. Szpitalna 2, 41-600 Świętochłowice

ul. Zubrzyckiego 36, 41-600 Świętochłowice

gabinety szkolne

 

telefon: 32 621 95 35

e-mail: kancelaria@zoz.net.pl 

www.zoz.net.pl

Anita Przytocka
prezes

WYKSZTAŁCENIE

Uniwersytet Śląski w Katowicach – Prawo, Radca Prawny

DOŚWIADCZENIE

Radca Prawny

 

Kierownik Biura Prawnego Szpitala

 

Rzecznik Prasowy Szpitala

 

Pełnomocnik biorący udział w procesach likwidacji podmiotów leczniczych

 

Trener z zakresu prawa pracy i prawa medycznego

 

Konsultant firm audytujących podmioty medyczne

 

Specjalista ds. zamówień publicznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej został przekształcony w spółkę kapitałową pod nazwą: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością aktem przekształcenia z dnia 04.06.2012 r. Placówka dysponuje m.in. nowoczesnym, wyremontowanym Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym. Szpital bierze udział w projekcie dofinansowanym ze środków Województwa Śląskiego – „Elektroniczny system cyfrowych usług dla pacjentów w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach spółka z o.o.”. Oprócz tego szpital realizuje liczne programy aktywizujące społeczeństwo, np. „Senior z wigorem”.

LISTA ODDZIAŁÓW

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Neurologiczny

Oddział Udarowy

Oddział Anestezjologii

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Pediatryczny

Oddział Patologii Noworodka

Oddział Neonatologiczny

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Oddział Chirurgii Ogólnej i Krótkoterminowej

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Detoksykacji Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Oddział Geriatryczny

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Izba Przyjęć

Blok Operacyjny

Oddział Psychogeriatryczny

Oddział Chemioterapii Jednego Dnia