Członkowie Związku

SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE

ORGAN PROWADZĄCY: MIASTO CHORZÓW

LICZBA PERSONELU BIAŁEGO: 1197 LICZBA ŁÓŻEK: 541

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich

ul. Strzelców Bytomskich 11,
41-500 Chorzów

II lokalizacja ul. Władysława Truchana 7,
41-500 Chorzów

sekretariat: 32 349 91 15
e-mail : zsm@zsm.com.pl
www.zsm.com.pl

Jerzy Szafranowicz
dyrektor

Wykształcenie

Śląska Akademia Medyczna, wydział lekarski – lekarz, lekarz specjalista chirurgii urazowo - ortopedycznej

Akademia Ekonomiczna Katowice – studia podyplomowe zarządzanie w spółkach prawa handlowego w ochronie zdrowia

Politechnika Łódzka Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji – dr n ekonomicznych

Doświadczenie

2009 - 2015
Dyrektor SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich

2015 -2016
Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów ds. ds. gospodarczych.

2016- 2019
Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Szpital jest wieloprofilowym oraz w pełni kompleksowym ośrodkiem o szerokim spektrum leczenia i diagnostyki zarówno dzieci, jak i dorosłych. W swojej strukturze placówka posiada Zakład Radiologii, Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej, który dysponuje wysokospecjalistycznym sprzętem i aparaturą medyczną umożliwiającą pełną diagnostykę obrazową wszystkich grup wiekowych pacjentów. Pracownie wchodzące w skład Zakładu znajdują się w dwóch lokalizacjach, co pozwala na pełne zabezpieczenie pacjentów w dostęp do pełnej diagnostyki. Dodatkowo szpital posiada laboratoria mikrobiologiczne (wykonujące również badania na obecność SARS-CoV-2) i analityczne. Dysponuje także zespołem wyjazdowym – karetką typu N – neonatologiczną oraz zespołem Transportu Sanitarnego. Od lipca 2017 roku posiada umowę z NFZ w ramach terapii hiperbarycznej zlokalizowanej w ośrodku Terapii Hiperbarycznej przy ulicy Władysława Truchana 7. Dla pełnej kompleksowości udzielania świadczeń Zespół Szpitali Miejskich posiada w lokalizacji przy ulicy Władysława Truchana lądowisko wyniesione z możliwością przyjęcia pacjentów na oddział bez użycia ambulansów.

ODDZIAŁY DLA DOROSŁYCH
ul. Strzelców Bytomskich 11

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Geriatryczny

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Chirurgiczny Ogólny

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

Oddział Kliniczny Hematologii i Profilaktyki Chorób Nowotworowych

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Reumatologiczny z Pododdziałem Endokrynologicznym

Oddział Okulistyczny

Izba Przyjęć

Oddział położniczo-ginekologiczny

Oddział neonatologiczny

ODDZIAŁY DLA DZIECI
ul. Truchana 7

Oddział Niemowlęcy i Patologii Noworodka

Oddział Pediatryczny dla Dzieci Starszych

Oddział Otolaryngologii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo -Twarzowej dla Dzieci

Oddział Chirurgii z Ośrodkiem Chirurgii Małoinwazyjnej dla Dzieci

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci

Oddział Alergologii i Immunologii Dziecięcej

Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej

Oddział Neurologiczno-Nefrologiczny dla Dzieci

Oddział Okulistyki Dziecięcej

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci

Szpitalny Oddział Ratunkowy