Członkowie Związku

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

ORGAN PROWADZĄCY: POWIAT CIESZYŃSKI 

LICZBA PERSONELU BIAŁEGO: 768 LICZBA ŁÓŻEK: 494

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

ul. Bielska 4, 43–400 Cieszyn 

 

Inne lokalizacje:

Przychodnia Rejonowa w Skoczowie, ul. Krzywa 4, 43-430 Skoczów

Przychodnia Rejonowa w Ustroniu, ul. Mickiewicza 1, 43-450 Ustroń

 

Sekretariat: 33 852 12 24

e-mail: sekretariat@szpitalslaski.pl

www.szpitalslaski.pl

CZESŁAW PŁYGAWKO
dyrektor

WYKSZTAŁCENIE

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – studia podyplomowe, kierunek zarządzanie;

 

Akademia Ekonomiczna w Krakowie – studia podyplomowe, kierunek ubezpieczenia;

 

Politechnika Łódzka – studia magisterskie, kierunek włókiennictwo. 

DOŚWIADCZENIE

12 lat pracy w PZU S.A. na stanowisku Dyrektora Oddziału

Szpital Śląski – Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie to placówka wielospecjalistyczna. Dysponuje m.in. jednym z najnowocześniejszych Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w regionie, udzielającym pomocy ponad 33 tys. pacjentów rocznie i świadczy opiekę medyczną na 21 oddziałach szpitalnych oraz 2 pododdziałach. Posiada najwyżej położone szpitalne lądowisko dla helikopterów ratunkowych w Polsce, dysponuje dwoma aparatami TK, w tym specjalistyczną pracownią kontenerową TK i RTG na potrzeby pacjentów z COVID-19. W strukturach Szpitala Śląskiego jest również nowoczesny kompleks leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc oraz Centrum Zdrowia Psychicznego. Ponadto funkcjonuje także całodobowa, 13-stanowiskowa Stacja Dializ, w której wykonywanych jest ponad 12 tys. dializ rocznie. Stacja oferuje również tzw. dializy gościnne dla chorych przebywających czasowo w regionie cieszyńskim. 

 

Szpital Śląski posiada wykwalifikowany personel niosący fachową pomoc mieszkańcom powiatu cieszyńskiego i okolic, który stale podnosi swoje kompetencje i zdobywa nową wiedzę. Ponadto ostatnie lata dla placówki to czas intensywnego rozwoju i wielu pozytywnych zmian. W trosce o jakość udzielanych świadczeń, realizuje liczne inwestycje. Szpital Śląski zapewnia zabezpieczenie opieki medycznej w regionie cieszyńskim na najwyższym poziomie, w oparciu o doświadczoną kadrę, nowoczesne warunki i specjalistyczny sprzęt medyczny. Potwierdzeniem skuteczności tych działań jest przyznany w 2018 roku przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Certyfikat Akredytacyjny. Dokument został przyznany placówce już po raz trzeci.  

LISTA ODDZIAŁÓW

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział dermatologiczny

Oddział dzienny chemioterapii

Oddział geriatryczny

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział gruźlicy i chorób płuc

Oddział nefrologiczny

Oddział neonatologiczny

Oddział neurologiczny

Oddział obserwacyjno-zakaźny

Oddział okulistyczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział pediatryczny

Oddział rehabilitacyjny

Oddział urologiczny

Pododdział rehabilitacji neurologicznej

Oddział dzienny psychiatryczny

Oddział psychiatryczny

Pododdział udarowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Stacja dializ