Członkowie Związku

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

ORGAN PROWADZĄCY: POWIAT CIESZYŃSKI 

LICZBA PERSONELU BIAŁEGO: 768 LICZBA ŁÓŻEK: 460

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

ul. Bielska 4, 43–400 Cieszyn 

 

Inne lokalizacje:

Przychodnia Rejonowa w Skoczowie, ul. Krzywa 4, 43-430 Skoczów

Przychodnia Rejonowa w Ustroniu, ul. Mickiewicza 1, 43-450 Ustroń

 

Sekretariat: 33 852 12 24

e-mail: sekretariat@szpitalslaski.pl

www.szpitalslaski.pl

CZESŁAW PŁYGAWKO
dyrektor

WYKSZTAŁCENIE

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – studia podyplomowe, kierunek zarządzanie;

 

Akademia Ekonomiczna w Krakowie – studia podyplomowe, kierunek ubezpieczenia;

 

Politechnika Łódzka – studia magisterskie, kierunek włókiennictwo. 

DOŚWIADCZENIE

12 lat pracy w PZU S.A. na stanowisku Dyrektora Oddziału

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie to szpital wielospecjalistyczny. Placówka dysponuje m.in. jednym z najnowocześniejszych Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w regionie, udzielającym pomocy ponad 33 tys. Pacjentów rocznie i świadczy opiekę medyczną na 21 oddziałach szpitalnych oraz 2 pododdziałach.

 

Posiada najwyżej położone (na szpitalu) lądowisko dla helikopterów ratunkowych w Polsce, dysponuje dwoma aparatami TK, w tym specjalistyczną pracownią kontenerową TK i RTG na potrzeby pacjentów z COVID-19.

 

W strukturach Szpitala Śląskiego jest również nowoczesny kompleks leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc oraz, tak potrzebne w obecnych czasach, Centrum Zdrowia Psychicznego. Ponadto funkcjonuje także całodobowa, 13-stanowiskowa Stacja Dializ, w której wykonywanych jest ponad 12 tys. dializ rocznie. Stacja oferuje również tzw. dializy gościnne dla chorych przebywających czasowo w regionie cieszyńskim. Pacjenci mają zapewniony bezpłatny transport na dializy, a po dializie odwóz do domów. Stacja jest czynna całą dobę. Pacjenci dializowani są na 4 „zmiany”. Pierwsza zmiana zaczyna się o 4.30, ostatnia o 20.30.

 

Szpital Śląski posiada wykwalifikowany personel niosący fachową pomoc mieszkańcom powiatu cieszyńskiego i okolic, który stale podnosi swoje kompetencje i zdobywa nową wiedzę. Ponadto ostatnie lata dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie to czas intensywnego rozwoju i wielu pozytywnych zmian. Placówka, w trosce o jakość udzielanych świadczeń, realizuje liczne inwestycje. Szpital Śląski zapewnia zabezpieczenie opieki medycznej w regionie cieszyńskim na najwyższym poziomie, w oparciu o doświadczoną kadrę, nowoczesne warunki i specjalistyczny sprzęt medyczny. Potwierdzeniem skuteczności tych działań jest przyznany w 2022 roku przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Certyfikat Akredytacyjny. Dokument został przyznany placówce już po raz czwarty. 

 

Kompleks leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc

 

Szpital Śląski w Cieszynie z końcem 2020 r. ukończył kompleksową modernizację historycznego Pawilonu III, w którym uruchomił nowoczesny Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc, a także poradnie specjalistyczne dedykowane tym oddziałom. Obiekt jest uzupełnieniem szerokiej oferty medycznej Szpitala Śląskiego i odpowiada na potrzeby mieszkańców Cieszyna i okolic. Obecnie placówka jest jedynym ośrodkiem w subregionie południowym posiadającym Oddział 0bserwacyjno-Zakaźny.

 

Utworzony kompleks wyposażony jest w wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt medyczny i spełnia najwyższe wymogi sanitarne w zakresie chorób zakaźnych. Znajdują się w nim 24 komfortowe sale dla chorych, każda z łazienką. Ponadto 14 sal wyposażonych jest w dodatkową śluzę zabezpieczającą przed transmisją wirusów. Budynek spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa stawiane przed tego typu oddziałami. Dysponuje także nowoczesnym systemem wentylacji z możliwością wytworzenia stref podciśnieniowych. To rozwiązanie ma na celu dodatkową ochronę personelu przed ekspozycją na czynniki zakaźne unoszące się w powietrzu. Utworzono również izolatki dla zakaźnie chorych, w których pacjenci i personel mogą być w stałym kontakcie, dzięki specjalnemu systemowi komunikacji wizualno-głosowej. Dodatkowo z systemu głosowego mogą korzystać również bliscy odwiedzający Pacjentów, dzwoniąc bezpośrednio na salę chorych. Z kolei na parterze budynku zlokalizowane są dedykowane oddziałom poradnie specjalistyczne.

 

W obliczu obecnej sytuacji epidemicznej, Pawilon III stanowi istotne wsparcie w walce z pandemią, zapewniając kilkadziesiąt łóżek dla chorych z COVID-19.

 

Specjalistyczna, kontenerowa pracownia TK i RTG

 

W strukturach cieszyńskiej placówki funkcjonują dwie pracownie diagnostyki obrazowej. Podczas pierwszej fali pandemii, w maju 2020 roku, ze względów bezpieczeństwa, jak i w celu zapewnienia zaawansowanej diagnostyki Pacjentom z COVID-19, uruchomiona została kontenerowa pracownia diagnostyki obrazowej. Wyposażona jest w wysokiej klasy tomograf komputerowy oraz aparat RTG o wartości prawie 2,5 mln zł. Dzięki w pełni funkcjonującej kontenerowej pracowni diagnostyki obrazowej, możliwe jest rozdzielenie pacjentów zakażonych i niezakażonych, a wymagających diagnostyki obrazowej. Umożliwia to pełne zabezpieczenie niezakażonych koronawirusem pacjentów cieszyńskiej placówki, u których konieczne jest wykonanie tomografii lub zdjęcia RTG. Do ich dyspozycji znajduje się stacjonarna pracownia TK i RTG w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej cieszyńskiego szpitala.

 

Najnowocześniejsze lądowisko dla helikopterów ratunkowych w Polsce

 

W 2019 roku w Szpitalu Śląskim w Cieszynie uruchomiono najnowocześniejsze i najwyższej położone na szpitalu w Polsce całodobowe lądowisko dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dzięki tej inwestycji o wartości 11 mln zł, SOR cieszyńskiej placówki stał się jednym z najlepiej wyposażonym i skomunikowanym oddziałem ratunkowym. W ramach tego projektu doposażono także SOR w nowoczesne urządzenia medyczne, jak: aparat RTG, aparat USG, a także w pełni wyposażoną, 3-stanowiskową salę intensywnej terapii. Zrealizowano również drugi etap kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego.

 

Lądowisko daje możliwość niesienia natychmiastowej i fachowej pomocy pacjentom, którzy w stanie zagrożenia życia są transportowani bezpośrednio z helikoptera do SOR placówki. Zyskane dzięki temu cenne minuty mogą decydować o życiu pacjenta. W ten sposób zapewnione zostaje bezpieczeństwo mieszkańców regionu cieszyńskiego, jak i licznych turystów przebywających w powiecie cieszyńskim. Ponadto lądowisko daje możliwość szybkiego transportu w razie konieczności – leków, narządów oraz tkanek. 

 

Lądowisko wyniesione, czyli zlokalizowane na dachu Szpitala Śląskiego, ma wiele zalet.
Jak podkreślają zawodowi piloci i eksperci, taka lokalizacja jest dla pilotów najwygodniejsza i najbezpieczniejsza. Wyklucza obecność osób postronnych, które mogą przeszkadzać w akcji ratowniczej, a także minimalizuje ryzyko niebezpiecznego lądowania pomiędzy budynkami. Przede wszystkim jednak Pacjent natychmiastowo jest transferowany z lądowiska do SOR, dzięki szybkiej, bezpośredniej windzie.  

 

Kompleksowa pomoc w Centrum Zdrowia Psychicznego

 

Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych przy Szpitalu Śląskim w Cieszynie to miejsce szczególne, gdzie można otrzymać wsparcie w chwilach kryzysu emocjonalnego oraz specjalistyczną pomoc psychiatryczną bez konieczności umawiania się i oczekiwania na termin wizyty. W Centrum można także uzyskać wszystkie informacje dotyczące ewentualnej terapii dla osób bliskich, borykających się z problemami natury psychicznej. Celem działalności Centrum Zdrowia Psychicznego jest kompleksowa i natychmiastowa pomoc osobom potrzebującym, jak najbliżej miejsca zamieszkania, bez konieczności hospitalizacji, o ile nie jest ona konieczna. Przeniesienie opieki psychiatrycznej do środowiska lokalnego przeciwdziała stygmatyzacji osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, a dzięki zaangażowaniu zespołu specjalistów Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Śląskim w Cieszynie, daje szansę na osiąganie lepszych efektów terapeutycznych.

 

W ramach centrum działają: oddział całodobowy, oddział dzienny oraz poradnia, a także Zespół Leczenia Środowiskowego. Zajmuje się on terapią pacjentów i leczeniem ambulatoryjnym w domu – tam, gdzie mieszka pacjent. Pomocy udzielają: lekarz psychiatra, pielęgniarka psychiatryczna oraz terapeuta. Funkcjonuje także specjalny punkt zgłoszeniowo-koordynujący. W tym miejscu Pacjent otrzymuje od psychologa, pielęgniarki lub terapeuty wyczerpujące informacje – kiedy i gdzie powinien zgłosić się z problemem i w jaki sposób udzielona zostanie mu pomoc. Jeśli przypadek okaże się pilny, Pacjent nie później niż 3 dni od zgłoszenia rozpoczyna leczenie.

 

12 lipca 2022 r. odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby Centrum Zdrowia Psychicznego. Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Pawilonu IV rozpoczęła się z końcem 2020 roku. Konieczne były kompleksowe prace remontowe, zarówno w środku obiektu, jak i na zewnątrz, a także uporządkowanie terenu wokół. Inwestycja wraz z wyposażeniem, o wartości ok. 6,8 mln, sfinansowana została ze środków własnych szpitala. Prace modernizacyjne dotyczyły m. in. osuszenia budynku, przygotowanie odpowiedniej izolacji przeciw wilgoci, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, nową elewację wraz z ociepleniem oraz pokrycie dachowe. Wymienione zostały także instalacje wewnętrzne, zainstalowano instalację nawiewno-wywiewną wraz z klimatyzacją oraz wprowadzono nowe instalacje teletechniczne i niskoprądowe, a także instalację p.poż. Budynek jest w pełni dostosowany do osób z niepełnosprawnościami.

 

Prace objęły również adaptację pomieszczeń i ich wyposażenie, tak aby w pełni odpowiadały najwyższym standardom prowadzonych terapii. W nowej lokalizacji znajdują się nowoczesne sale terapeutyczne i zajęciowe, m.in. do muzykoterapii, zajęć manualnych czy terapii indywidualnej oraz grupowej z wygodnymi fotelami i kanapami. Co więcej, w budynku znajduje się też wspólna kuchnia dla pacjentów i kadry – ciepła atmosfera tego miejsca, podczas wspólnego przygotowania posiłków, sprzyja rozmowom i rekonwalescencji. Wszystkie pomieszczenia są odpowiednio wygłuszone. Kolorystyka wnętrz oraz wyposażenie konsultowane były z zespołem CZP, aby były w pełni dopasowane do potrzeb leczenia. Wokół budynku powstała strefa wypoczynku dla pacjentów a także nowa nawierzchnia drogowa, która ułatwia komunikację na terenie szpitala.

 

W trosce najmłodszych – działalność Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży

 

W obecnej sytuacji coraz więcej dzieci i młodzieży dotykają problemy natury psychicznej. Kiedy są lekceważone – mają zasadniczy wpływ na rozwój najmłodszych, mogą powodować poważne konsekwencje w życiu dorosłym, a nawet prowadzić do samobójstwa. Dzieci i młodzież potrzebują stałego dostępu do specjalistycznej pomocy psychologicznej. W Szpitalu Śląskim, w trosce o najmłodszych mieszkańców regionu, funkcjonuje nowa Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży, działająca przy Centrum Zdrowa Psychicznego. 

 

Z pomocy Poradni mogą skorzystać dzieci i młodzież, które borykają się z problemami emocjonalnymi, lękami, depresją lub znalazły się w sytuacji kryzysowej. Po pomoc mogą zgłosić się również młode osoby, które nie potrafią odnaleźć się w izolacji czy środowisku rówieśników, czują się samotne, bezradne, mają problemy z opanowaniem agresji lub autoagresji. Ponadto z opieki mogą skorzystać osoby, które opuściły szpital psychiatryczny i potrzebują kontynuacji psychoterapii, ale nie wymagają pomocy psychiatry. Działalność Poradni jest bezpłatna, niewymagane jest skierowanie na leczenie, a fachowy personel posiada specjalistyczne szkolenia i odpowiednie doświadczenie niezbędne do pracy z najmłodszymi Pacjentami. 

 

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży oferuje pomoc w zakresie porad psychologicznych, których celem jest wsparcie pacjenta i rodziny w rozwiązywaniu pojawiających się trudności, a także psychoedukacja i wykorzystanie zasobów, którymi dysponuje rodzina oraz środowisko dziecka do poprawy jego funkcjonowania. Możliwe są również sesje psychoterapii – przeznaczone dla dzieci i młodzieży zmagających się z nasilonymi trudnościami emocjonalnymi lub problemami w zakresie relacji interpersonalnych, a także dla ich rodzin będących w sytuacji kryzysowej. Sesje odbywają się regularnie. Ponadto realizowane są także wizyty i porady środowiskowe. Mogą one mieć charakter diagnostyczny, konsultacyjny lub terapeutyczny, a ich celem jest wspieranie środowiska, w którym funkcjonuje dziecko, by maksymalizować efektywność udzielanej pomocy.

 

Specjalistyczny Oddział Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego

 

W trosce o zapewnienie jak najlepszej opieki medycznej z zakresu kardiologii mieszkańcom ziemi cieszyńskiej, dwa szpitale publiczne – Górnośląskie Centrum Medyczne oraz Szpital Śląski w Cieszynie, prawie dekadę temu rozpoczęły współpracę. Na terenie cieszyńskiej placówki funkcjonuje Oddział Kardiologii GCM. Oddział stale się rozwija i wdraża nowe metody leczenia chorób serca. W 2017 r. rozpoczęto wykonywanie procedur inwazyjnego leczenia zawału serca w ramach Programu Kompleksowej Opieki Specjalistycznej leczenia zawału serca „KOS-zawał”. Polega on na objęciu kompleksową ochroną pacjentów z zawałem serca i pozwala znacząco zmniejszyć śmiertelność w tego typu przypadkach. Mieszkańcy regionu mają dostęp do specjalistycznych świadczeń z zakresu kardiologii. Dodatkowym ułatwieniem jest także posiadanie lądowiska zarówno przez Szpital Śląski, jak i Górnośląskie Centrum Medyczne. W przypadku konieczności wykonania wysokospecjalistycznych zabiegów, pacjent może zostać szybko przetransportowany do głównej siedziby GCM w Katowicach-Ochojcu.

 

Oddziały Szpitala Śląskiego mają także dostęp do konsultacji oraz badań diagnostycznych z zakresu kardiologii dla swoich pacjentów, natomiast Oddział Kardiologii może korzystać z całego zaplecza diagnostycznego cieszyńskiej placówki oraz konsultacji specjalistów z innych dziedzin, zwłaszcza w zakresie leczenia stanów nagłych.

 

Działania z myślą o Pacjentach

 

Szpital Śląski w Cieszynie prowadzi aktywną działalność propacjencką. Od ponad 10 lat placówka organizuje cykliczne spotkania „Pro Salute” dla mieszkańców ziemi cieszyńskiej. Podczas spotkań podejmowane są tematy związane ze zdrowiem, dobrym samopoczuciem i kondycją fizyczną, jak i psychiczną. Popularne wśród mieszkańców spotkania zawiesiła w marcu minionego roku pandemia. Spotkania zyskały jednak nową odsłonę i w formie online wykłady specjalistów prezentowane są na profilu na Facebooku Szpitala Śląskiego w Ciszynie.

 

Cieszyńska placówka od ponad roku w sposób aktywny i profesjonalny prowadzi profil na Facebooku. Mieszkańcy na bieżąco są informowani o działalności szpitala, realizowanych świadczeniach i potencjale placówki. Ponadto na profilu regularnie publikowane są także ciekawe porady zdrowotne i ciekawostki związane ze zdrowiem. Tego typu wpisy spotykają się z bardzo pozytywnymi reakcjami odbiorców i są chętnie przez nich udostępniane. W ostatnim czasie, placówka uruchomiła także specjalny cykl na Facebooku dedykowany Pacjentkom Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Przyszłe mamy, w każdy wtorek przed południem, otrzymują przydatne informacje na temat funkcjonowania bloku porodowego oraz porady na temat przygotowania się do porodu. 

 

Szpital Śląski w Cieszynie współpracuje także z lokalnymi i regionalnymi mediami. W ramach wspólnej działalności publikowane są liczne artykuły prasowe poświęcone działalności szpitala, bieżącym wydarzeniom oraz z treściom o walorze edukacyjnym i profilaktycznym zdrowotnie. 

LISTA ODDZIAŁÓW

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział dermatologiczny

Oddział dzienny chemioterapii

Oddział geriatryczny

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział gruźlicy i chorób płuc

Oddział nefrologiczny

Oddział neonatologiczny

Oddział neurologiczny

Oddział obserwacyjno-zakaźny

Oddział okulistyczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział rehabilitacyjny

Oddział urologiczny

Pododdział rehabilitacji neurologicznej

Oddział dzienny psychiatryczny

Oddział psychiatryczny

Pododdział udarowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Stacja dializ