O związku

JERZY SZAFRANOWICZ

WYKSZTAŁCENIE

Śląska Akademia Medyczna, wydział lekarski – lekarz, lekarz specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej; 

Akademia Ekonomiczna Katowice – studia podyplomowe – zarządzanie w spółkach prawa handlowego w ochronie zdrowia; 

Politechnika Łódzka Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji – dr n ekonomicznych. 

 

DOŚWIADCZENIE

Dyrektor SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich (2009-2015);

Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów ds. ds. gospodarczych (2015-2016); 

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (2016-2019).