O związku

Władysław Perchaluk

WYKSZTAŁCENIE

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – studia wyższe oraz studia podyplomowe na Wydziale Zarządzanie w Ochronie Zdrowia.

 

DOŚWIADCZENIE

Prezes Zarządu Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego;

Członek Rady Programowej Wydziału Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia przy UE w Katowicach;

Członek zespołu doradców przy Komisji Zdrowia Senatu RP;

Udział w grupie inicjatywnej ds. organizacji świadczeń zdrowotnych przez szpitale gminne i powiatowe z terenu gmin zrzeszonych w GZM;

Członek Rady Programowej Kongresu Wyzwań Zdrowotnych;

Koordynator projektu „Telemedycyna na dalekiej północy” – opieka telemedyczna nad polarnikami Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie (w ścisłej współpracy z IGF PAN);

Autor i współautor pierwszych prac w zakresie rehabilitacji po zabiegach artroskopowych stawu kolanowego.

Władysław Perchaluk pracuje w ochronie zdrowia od 45 lat, od 18 lat na stanowiskach kierowniczych; ostatnio – w latach 2020-2021 kierował Szpitalem Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu. Gościnnie zapraszany jest na wykłady na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Od 5 lat zasiada w radzie programowej kierunku Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia tej uczelni. Jest członkiem Rady Programowej Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.